KORONAVIRUS

Pozivamo sve građane da se informiraju o načinima sprječavanja širenja i zaštiti od koronavirusa.

https://www.hzjz.hr/priopcenja-mediji/koronavirus-najnoviji-podatci/

https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/koronavirus-i-mjere-prevencije/2194

Odgovori

Dokumenti