NACRT II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Grad Zlatar 05. srpnja 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt II. izmjene i dopune plana proračuna za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 08. srpnja 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Nacrt II. izmjene i dopune proračuna Grada Zlatara za 2018. godinu

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti