NACRT II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Grad Zlatar 22. studenog 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt II. izmjene i dopune plana Proračuna Grada Zlatara za 2019. godinu

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 27. studenoga 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Odgovori

Dokumenti