NACRT III. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA
20. studenoga 2018.
NACRT ODLUKE O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA DJECE U VRTIĆIMA I SUFINANCIRANJU USLUGE ČUVANJA, BRIGE I SKRBI O DJECI PREDŠKOLSKE DOBI KOJU PRUŽAJU OBRTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu III. izmjene i dopune plana proračuna za 2018. godinu (PDF)

Odgovori

Dokumenti