NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

 Grad Zlatar 27. veljače 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt I. izmjene i dopune plana proračuna za 2018. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 02. ožujka 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Nacrt I. izmjene i dopune Proračuna za 2018.

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti