NACRT I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

 Grad Zlatar 11. travnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt I. izmjene i dopune plana proračuna za 2019. godinu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. travnja 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

I. IZMJENA I DOPUNA PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti