NACRT ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 28. svibnja 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 04. lipnja 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr.

Nacrt Odluke

Obrazac za prijedloge

 

Odgovori

Dokumenti