NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

NACRT ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
14. studenoga 2018.
LIKOVNA IZLOŽBA ČLANOVA UDRUGE MILJENKO MLAKAR
19. studenoga 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Zlatara (PDF)

Odgovori

Dokumenti