NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

Grad Zlatar 22. svibnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o komunalnom redu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 22. lipnja 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr .

NACRT – Odluka o komunalnom redu

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti