NACRT ODLUKE O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE NEPROPISNOG ODBACIVANJA OTPADA I MJERAMA ZA UKLANJANJE OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 22. siječnja 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš  na području Grada Zlatara

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. siječnja 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Nacrt Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti