NACRT ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O POREZIMA GRADA ZLATARA

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Zlatara:

Obrazac izvjesca o provedenom savjetovanju

Odgovori

Dokumenti