NACRT ODLUKE O POREZIMA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 12. svibnja 2017. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o porezima Grada Zlatara.

Zakonom o lokalnim porezima (“Narodne novine” 115/17) propisani su porezi jedinica lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave mogu uvesti prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina, a dužne su uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. lipnja 2017. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

Nacrt Odluke o porezima Grada Zlatara

Obrazac-za-prijedloge

Comments are closed.

Dokumenti