Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Grad Zlatar 27. studenog 2014. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Osnova za donošenje Odluke propisana je člankom 58. stavkom 4. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 135/06, 37/13 i 125/13) i člankom 27. Statuta Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 36A/13).
Nacrtom Odluke propisuju se uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca, način kontrole njihova razmnožavanja, uvjeti i način držanja vezanih pasa, kretanje kućnih ljubimaca na javnim površinama i objektima javne namjene te način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 29. prosinca 2014. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Odluke, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

Odgovori

Dokumenti