NACRT ODLUKE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 03. lipnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. srpnja 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr .

NACRT – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti