NACRT ODLUKE O UPRAVLJANJU I RASPOLAGANJU IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ZLATARA

MALA ZLATARSKA BICIKLIJADA
28. svibnja 2019.
SJAJNI REZULTATI ZLATARSKIH MAŽORETKINJA
4. lipnja 2019.

Grad Zlatar 03. lipnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. srpnja 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr .

NACRT – Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Zlatara

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti