NACRT ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
14. studenoga 2018.
NACRT ODLUKE O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
19. studenoga 2018.

Grad Zlatar 14. studenoga 2018.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 18. studnoga 2018. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

NACRT – Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade za područje Grada Zlatara

Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti