NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2024.

Grad Zlatar 17. lipnja 2019.  godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Zlatara za razdoblje od 2019. do 2024.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 17. srpnja 2019. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr .

Plan gospodarenja otpadom_Grad Zlatar_nacrt
Obrazac za prijedloge

Odgovori

Dokumenti