NACRT PLANA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU

NACRT ODLUKE O KOMUNALNOM DOPRINOSU ZA PODRUČJE GRADA ZLATARA
20. studenoga 2018.
NAJAVA 13. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA ZLATARA
23. studenoga 2018.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana proračuna za 2019. godinu (PDF)

Odgovori

Dokumenti