NACRT PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ZLATARA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Plana razvojnih programa Grada Zlatara za razdoblje 2021.-2023.:

Obrazac izvješća o provedenom savjetovanju

Odgovori

Dokumenti