NACRT PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Grad Zlatar 29. svibnja 2017. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt Pravilnika o jednostavnoj nabavi.

Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) jednostavna nabava je nabava do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga te provedbu projektnih natječaja i do 500.000,00 kuna za nabavu radova. Pravila, uvjeti i postupci jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom prema prijedlogu u prilogu.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 12. lipnja 2017. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na mail: grad@zlatar.hr

Nacrt Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Obrazac za prijedloge

Comments are closed.

Dokumenti