NACRT STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA STATUTA GRADA ZLATARA

Grad Zlatar 23. siječnja 2020. godine otvara internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Statutarnu odluku o izmjenama Statuta Grada Zlatara.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 03. veljače 2020. godine, dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt, putem obrasca na adresu elektroničke pošte: grad@zlatar.hr

Odgovori

Dokumenti