NACRT STRATEGIJE PAMETNOG GRADA ZLATARA – SMART CITY ZLATAR 2020 – 2027

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu Strategije razvoja pametnog Grada Zlatara – Smart city Zlatar 2020-2027:

Izvjesće o provedenom savjetovanju

Odgovori

Dokumenti