NATJEČAJ ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U 2017. GODINI

Grad Zlatar poziva udruge da se prijave za dodjelu financijske potpore za programe i projekte od interesa za opće dobro u 2017. godini.

Ukupna planirana vrijednost Natječaja je 86.000,00 kuna. Najmanji iznos koji se može ugovoriti je 1.000,00, a najveći 8.000,00 kuna. Očekivani broj programa/projekata koji će se financirati je 15.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 02. ožujka 2017.  i završava 01. travnja 2017. godine.

Prijave se dostavljaju preporučeno poštom na slijedeću adresu:

Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar 

“Prijava na Natječaj za su/financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro u 2017. godini” – NE OTVARATI – 

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Zlatara ili elektroničkim putem na e-mail adresu: grad@zlatar.hr .

Natječajna dokumentacija može se preuzeti na slijedećim poveznicama:

Natječaj_opće dobro_2017

A1 Upute za prijavitelje

A2 Opisni obrazac

A3 Obrazac proračuna

A4 Popis dokumentacije

A5 Obrazac izjave o dvostrukom financiranju

A6 Obrazac izjave o partnerstvu

A7 Obrazac izjave o nekažnjavanju

B1 Ogledni obrazac za ocjenu kvalitete programa

B2 Ogledni obrazac ugovora

C1 Ogledni obrazac opisnog izvještaja

C2 Ogledni obrazac financijskog izvještaja

Comments are closed.

Dokumenti