NATJEČAJ ZA SU/FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA

Krapinsko-zagorska županija raspisala je Natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama, kojeg možete pronaći na linku http://www.kzz.hr/udrugeprevencija-zdravlja-mladi-ranjive-skupine. Tijekom roka za prijavu održati će se radionice u 6 gradova na području Županije, prema rasporedu u nastavku.

raspored

Odgovori

Dokumenti