OBAVIJEST HEP-A O NESTANKU STRUJE

Elektra Zabok obavjestila je cijenjene kupce električne energije da će zbog planiranih radova na elektroenergetskom postrojenju biti privremeno prekinuta isporuka električne energije:

  • dana 11. travnja 2019., četvrtak, u vremenu od 13:00 do 14:00 sati

Odgovori

Dokumenti