Obavijest o aktiviranju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zlatara

Na temelju čl. 2. Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Zlatara isti se aktivira u svrhu pružanja pomoći i pripreme eventualnih akcija zaštite i spašavanja u vezi obilnih oborina i poplava nastalih na području Grada Zlatara dana 11. studenog 2013. godine.

Odgovori

Dokumenti