Obavijest o rasporedu odvoza komunalnog otpada s područja Grada Zlatara

Raspored odvoza glomaznog otpada na području Grada Zlatara

Komunalac Konjščina d.o.o. dostavio je raspored odvoza glomaznog otpada na području Grada Zlatara:

 

1.DAN 06.10.2014.

Grad Zlatar

– Sajmište

– Šipronska ulica

– Zagrebačka ulica – kod mosta

– Naselje Hlebi

Cetinovec– kod pilane

 

 

2.DAN 07.10.2014.

Martinščina – iza crkve

Donja Batina – kod rudnika

Gornja Batina – kod mosta

Vižanovec – kod kućnog broja 66

Belec – kod nogometnog igrališta

Belečko Završje – kod trgovine

 

Odgovori

Dokumenti