OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu upravne zgrade Grada Zlatara produžen do 27. rujna 2017. godine do 9:00 sati.

OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

Odgovori

Dokumenti