OBAVIJEST VINOGRADARIMA I DRUGIM POLJOPRIVREDNICIMA KOJI SU IMALI ZNAČAJNIJU ŠTETU OD MRAZA

Obavještavaju se vinogradari i drugi poljoprivrednici koji su imali značajniju štetu od mraza u ponedjeljak i utorak (25. i 26. travnja) na svojim nasadima da izvrše prijavu u Gradu Zlataru. Ukoliko na cijelom području ukupna šteta na poljoprivrednim kulturama pređe prag na temelju kojeg se proglašava elementarna nepogoda moći će ostvariti pravo na naknadu dijela štete.
Prijave se vrše putem propisanog obrasca EN-P te se predaju u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara, radnim danom od 7,00 do 15,00. sati.

Oštećeni štetu prijavljuju u roku od 8 dana od početka elementarne nepogode. Pod početkom elementarne nepogode smatra se dan kada je nepogoda nastala, a ako je nastajala u duljem razdoblju (suša, mraz, poplava) kao početak nepogode uzima se dan proglašenja elementarne nepogode.

Župan Krapinsko-zagorske županije je dana 3. svibnja 2016. godine donio Odluku o proglašenju elementarne nepogode – mraz za područje cijele Krapinsko-zagorske županije (Odluku možete preuzeti ovdje: Odluka o proglašenju elementarne nepogode).

Prijava štete može se prijaviti u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu navedene Odluke.  

Obrazac prijave sa uputama za popunjavanje nalazi se u privitku.

OBRAZAC EN-P

Odgovori

Dokumenti