ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA UDRUGAMA TEMELJEM PROVEDENOG NATJEČAJA

Dana 09. travnja 2018. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela donio je Odluku kojom se odobravaju financijska sredstva za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga, temeljem raspisanog Javnog natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija udruga na području Grada Zlatara u 2018. godini (KLASA: 400-01/18-01/03, URBROJ: 2211/01-02-18-1 od 19. siječnja 2018.) u iznosu 335.000,00 kuna.

Potpisivanje ugovora s udrugama održati će se u ponedjeljak, 16. travnja 2018., u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara.

ODLUKA-UDRUGE

Odgovori

Dokumenti