ODLUKA O IZRADI III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA ZLATARA

Gradsko vijeće Grada Zlatara na 4. sjednici održanoj 15. srpnja 2015. godie donijelo je:

Odluku o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zlatara (pdf)

Odgovori

Dokumenti