ODLUKA O POČETKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zlatara je 25. svibnja 2017. godine na oglasnoj ploči i Internet stranicama Grada Zlatara objavilo konačne rezultate izbora za gradonačelnika Grada Zlatara održanih 21. svibnja 2017. godine (KLASA: 013-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-01-17-62), na temelju kojih se utvrđuje da:

  • Jasenka Auguštan-Pentek  stupa na dužnost gradonačelnice Grada Zlatara 26. svibnja 2017. godine te preuzima ovlasti, prava i obveze u obavljanju izvršne vlasti propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), Statutom Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima,
  • Stanko Majdak stupa na dužnost zamjenika gradonačelnika Grada Zlatara 26. svibnja 2017.  godine te preuzima ovlasti, prava i obveze u obavljanju izvršne vlasti propisane Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), Statutom Grada Zlatara („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 36A/13) i drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

 

Odluka o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti gradonačelnice Grada Zlatara

Odluka o utvrđivanju početka obnašanja dužnosti zamjenika gradonačelnice Grada Zlatara

Comments are closed.

Dokumenti