ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara višeg stručnog suradnika za poslove društvenih djelatnosti – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju tri mjeseca, KLASA: 112-01/16-01/03, URBROJ: 2211/01-04-01-16-2 od 24. studenoga 2016. godine.

Odluka o poništenju natječaja

Comments are closed.

Dokumenti