Odluka o utvrđivanju kriterija i postupka za dodjelu financijske potpore udrugama na području Grada Zlatara

Klikom na poveznicu započet ćete proces preuzimanja dokumenata na vlastito računalo.

Odluka o kriterijima za dodjelu financijske potpore udrugama

Odgovori