ODLUKA O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA STRATEGIJU RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU GRADA ZLATARA

Grad Zlatar na temelju Mišljenja Krapinsko – zagorske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, KLASA: 351-01/19-01/62, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 za Strategiju razvoja poljoprivrede na području Grada Zlatara započinje postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Prethodna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu obaviti će se prema Zakonu o zaštiti prirode (“Narodne novine” 80/13, 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš. Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu provodi Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko – zagorske županije.

Više informacija dostupno je u odluci, a koju možete preuzeti ovdje: ODLUKA


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti