ODOBREN PROJEKT ZA NABAVU SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADOM

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) objavio je 5. travnja 2018. Javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. Grad Zlatar prijavio se na otvoreni poziv, a dana 04. 07. zaprimljen je Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.

Postupak javne nabave i sklapanje ugovora za nabavu spremnika provest će FZOEU, a po njegovu završetku  Fond će vlasništvo nad spremnicima prenijeti na Grad. Procijenjeni iznos nabave za Grad Zlatar iznosi 1.114.802,65 kuna.

Projekt nabave spremnika financirati će se iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u visini od 85% prihvatljivih troškova, a preostala sredstva u visini od 15% osigurati će se u proračunu Grada.

Odgovori

Dokumenti