Održan sastanak na temu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Krapine i potoku Breznica

U srijedu, 24. srpnja 2013. godine s početkom u 9.00 sati u Hraščini se održao sastanak na temu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Krapine i potoku Breznica na području općina Hraščina, Budinščina, Konjšćina, Breznički Hum i Grada Zlatara. Na sastanku su prisustvovali, uz načelnike svih spomenutih općina, naš gradonačelnik Stanko Majdak, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Mladen Krušelj te voditelj odsjeka za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti Vladimir Goleš.
Prisutnima je Ivan Palanović, direktor „IVANGRADINGA“ Marija Bistrica, prezentirao stanje projekta odvodnje i predložio nastavak aktivnosti prije navedenih jedinica lokalne samouprave u kandidiranju projekta odvodnje na natječaj EIB/CEB.
Gradonačelnik i načelnici općina prihvatili su prijedlog te nastavak zajedničkog sudjelovanja u rješavanju odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na tom području i zajedničko sufinanciranje sljedeće etape (dokumentacije za prijavu na natječaj). Sufinanciranje će se zatražiti od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih voda. Dogovoreno je kako će se nakon obavljenih razgovora u Hrvatskim vodama dostaviti ponuda za elaborate koje je potrebno izraditi, a način i udio sudjelovanja u troškovima dogovorit će se naknadno.

Odgovori

Dokumenti