ODRŽAVANJE PRAVNE KLINIKE

Pravna klinika nastavlja sa projektom Vanjskih klinika putem kojeg će studenti kliničari pružati besplatnu pravnu pomoć građanima. Prvo takvo pružanje pomoći održat će se u utorak, 21. listopada 2014. godine od 12 do 14 sati u prostorijama Grada Zlatara. Molimo da se jave svi zainteresirani građani te da sa sobom ponesu osobnu iskaznicu i dokumentaciju koja se odnosi na njihovo pravno pitanje kako bi im kliničari mogli pružiti što kvalitetniju pomoć.

Odgovori

Dokumenti