ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA

Komunalac Konjščina će odvoziti glomazni otpad na području Grada Zlatara od 24.04. do 27.04. na lokacijama:

Grad Zlatar – Sajmište

– Šipronska ulica

– Zagrebačka ulica (kod mosta)

– Naselje Hlebi

Cetinovec  – kod pilane

Martinščina – iza crkve

Donja Batina – kod rudnika

Gornja Batina – kod mosta

Vižanovec – kod kućnog broja 66

Belec – kod nogometnog igrališta

Belečko Završje – kod trgovine

Odgovori

Dokumenti