OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA ZLATARA

Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine, 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara raspisuje Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara na radno mjesto: UPRAVNI REFERENT – POLJOPRIVREDNI I PROMETNI REDAR – 1 izvršitelj, na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika, uz obvezatni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

Prijave na oglas, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se preporučeno poštom u roku 8 (osam) dana od dana objave oglasa na stranicama HZZ, i to na adresu: Grad Zlatar, Jedinstveni upravni odjel, Park hrvatske mladeži 2, 49250 Zlatar, s naznakom: „Za oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara“.

Oglas za prijam u službu na određeno

Opis poslova – Upravni referent – poljoprivredni i prometni redar

 

Comments are closed.

Dokumenti