OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Na temelju čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Zlatara raspisuje dana 23.10.2019. oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara:

  • na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi poslova čiji se opseg privremeno povećao,
  • na radno mjesto VIŠI SAVJETNIK ZA FINANCIJE 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutne službenice.

Natječajna dokumentacija dostupna je na slijedećoj poveznici: https://zlatar.hr/natjecaji-i-javni-pozivi-2/ .

Odgovori

Dokumenti