Postupci jednostavne nabave

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je rok za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži – 1. faza  produžen do 30. listopada 2017. godine do 9:00 sati.

OBAVIJEST O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

TROŠKOVNIK – novi


Grad Zlatar, temeljem Odluke o prikupljanju ponuda pismenim pozivom za dostavu ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru (KLASA: 300-01/17-01/01, URBROJ: 2211/01-02-17-7) i članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” 22/17), pokreće postupak jednostavne nabave za uređenje Parka hrvatske mladeži.

Procijenjena vrijednost radova je 398.600,00 kuna bez PDV-a.

Rok za dostavu ponuda je 24. listopada 2017. do 9:00 sati.

Ponude se dostavljaju u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobno na adresu: Grad Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, 49 250 Zlatar, Ponuda za krajobrazno uređenje Parka hrvatske mladeži u Zlataru – 1. faza, ne otvaraj.

Poziv na dostavu ponuda

Dokumentacija za prikupljanje ponuda

TROŠKOVNIK

Obrazac ponude

Izjava o nekažnjavanju

Dokumenti