POTPISAN UGOVOR O JAVNOJ NABAVI ZA IZGRADNJU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Danas, 18. ožujka 2021. potpisan je ugovor o javnoj nabavi za izgradnju reciklažnog dvorišta u Donjoj Batini koji će se izgraditi za potrebe Grada Zlatara. Ugovor su potpisali gradonačelnica Grada Zlatara gđa. Jasenka Auguštan – Pentek i direktor MDK GRAĐEVINAR d.o.o. gosp. Krunoslav Pavlinić, a potpisivanju je prisustvovao gosp. Stanko Majdak, zamjenik gradonačelnice. Vrijednost radova iznosi 3.542.050,06 kn, a radovi se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava referentnog broja: KK.06.33.316.0052 potpisanog između Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Grada Zlatara. Grad Zlatar gradi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom te zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurat će se zasebno prikupljanje sirovina, obrada, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište.

Cilj je unaprijediti gospodarenje otpadom, smanjiti količinu otpada, pridonijeti zaštiti okoliša te zaustaviti otvaranja novih divljih odlagališta. Projektom se želi riješiti problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje otpada i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati.

Provedba projekta doprinijet će smanjenju opasnog i neopasnog otpada koje se odlaže na odlagalištu te će tako doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu. Reciklažno dvorište u Donjoj Batini bit će na raspolaganju svim stanovnicima Zlatara.

U sklopu projekta planira se postavljanje 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta, 3 rolokontejnera, 32 m3 za glomazni otpad.  Ukupna površina reciklažnog dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu.

Očekivani rezultati projekta su:

1 izgrađeno reciklažno dvorište

Provedeno 6 informativno-edukativnih aktivnosti (javna tribina (1x), video film (1x), radio emisije (4x), edukativne bojanke (650 kom), brošure (2.000 kom) i letci (2.000 kom)).

Educirano i informirano 4.572 stanovnika Grada Zlatara

35 tona ukupno odvojenog i prikupljenog otpada u godini nakon završetka projekta

SAŽETAK

Reciklažno dvorište će se izgraditi za potrebe Grada Zlatara, odnosno 19 naselja unutar Grada: Belec, Borkovec, Cetinovec, Donja Batina, Donja Selnica, Ervenik Zlatarski, Gornja Batina, Gornja Selnica, Juranščina, Ladislavec, Martinščina, Petruševec, Ratkovec, Repno, Ščrbinec, Vižanovec, Završje Belečko, Zlatar, Znož za ukupno 6.096 stanovnika u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izgradnjom će se osigurati zasebno prikupljanje sirovina, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Rezultati projekta su izgrađeno i opremljeno reciklažno dvorište, informirano 4.572 stanovnika, tj. 75% od ukupnog broja stanovnika u 19 naselja kroz edukativne aktivnosti te se očekuje odlaganje 35 tona otpada u godini dana.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

NOSITELJ PROJEKTA : GRAD ZLATAR
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 4.575.557,30 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA: 3.706.619,83 HRK
SREDSTVA PRIJAVITELJA: 868.937,47 HRK
RAZDBOLJE PROVEDBE: 24 mjeseca
AKTIVNOSTI:

  • Građenje i opremanje reciklažnog dvorišta
  • Informativno-edukativne aktivnosti
  • Upravljanje projektom i administracija
  • Promidžba i vidljivost

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, Prioritetnoj osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, IP 6i-Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilaze te zahtjeve, specifičnom cilju 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.


Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti