POTPISIVANJE OKVIRNOG SPORAZUMA

sokolana-grad-zlatarDana 04. studenog 2014. godine,  u 12:00 sati, u Uredu Gradonačelnika potpisat će se Okvirni sporazum za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Sokolskog doma u Zlataru u iznosu od 8.397.075,34 kune bez PDV – a na rok od dvije ( 2 ) godine, a kao temelj sklapanja pojedinačnih ugovora o javnoj nabavi. Okvirni sporazum potpisat će gradonačelnik Grada Zlatara i članovi uprave ING – GRAD d.o.o. iz Zagreba.

Odgovori

Dokumenti