POZIV NA SASTANAK GRADONAČELNIKA GRADA ZLATARA I UDRUGA S PODRUČJA GRADA ZLATARA

Poštovani,

ovim putem Vas pozivamo na sastanak s gradonačelnikom Grada Zlatara, a vezano uz neke od novina u radu udruga i podršci udrugama od strane Grada Zlatara. Naime, u proteklom razdoblju na snagu su stupili određeni zakoni i uredbe koji uređuju rad udruga, ali i način kako se rad udruga može financirati iz javnih izvora (među kojima su i sredstva Grada Zlatara).
Iz tog razloga, a sukladno aktivnostima međunarodnog projekta „Go, go, NGO!“, gradonačelnik Grada Zlatara donio je Odluku KLASA: 007-02/15-01/03, URBROJ: 2211/01-02-15-12, kojom će se utjecati na poboljšanje strukturiranog dijaloga s mladima te na bolju, transparentniju i pravedniju podršku udrugama u Gradu Zlataru.
Pozivamo Vas da dođete na prezentaciju naprijed naznačene Odluke i sastanak koji će se održati 25. rujna 2015. godine u 10.00 sati u gradskoj vijećnici Grada Zlatara.
Dnevni red sastanka:
1. Prezentacija programa Erasmus+ i projekta „Go, go, NGO!“.
2. Prezentacija odluke gradonačelnika Grada Zlatara vezano uz aktivnosti koje se planiraju poduzeti u smjeru poboljšanog strukturiranog dijaloga te bolju, transparentniju i pravedniju podršku udrugama u Gradu Zlataru.
3. Diskusija o prezentiranim temama: Budućnost NGO-a (udruga) u Gradu Zlataru.
Predviđeno trajanje sastanka je dva i pol sata. Molimo udrugu da svojim jednim predstavnikom sudjeluje na sastanku. Jedna osoba može predstavljati najviše jednu udrugu.
Prisutnost na sastanku je obavezna za sve udruge koje planiraju aplicirati za sredstva za podršku radu udruga u idućoj godini.
Molimo potvrdite svoj dolazak putem elektroničke pošte na adresu grad@zlatar.hr ili telefonom na: 049/466-627.

Poziv_na_sastanak

Odgovori

Dokumenti