POZIV NA PREDOČAVANJE ELABORATA IZVEDENOG STANJA ULICE KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV.

PRIJEDLOG PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
25. svibnja 2018.
NACRT ODLUKE O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA ZLATARA
28. svibnja 2018.

Grad Zlatar upućuje poziv nositeljima prava na katastarskim česticama u katastarskoj općini Zlatar, čije su čestice u vezi i doticaju s Ulicom kralja Petra Krešimira IV. u naselju Zlatar.

Poziv se upućuje u svrhu predočavanja geodetskog elaborata izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste.

Predočavanje elaborata održat će se u Gradskoj vijećnici Grada Zlatara, Park hrvatske mladeži 2, Zlatar (II. kat, desno), dana 08. lipnja 2018. u vremenu od 9:00 do 11:00 sati.

Poziv_Ulica kralja Petra Krešimira IV.

Odgovori

Dokumenti