PRAVNA KLINIKA

Dežurstvo Pravne klinike u okviru pružanja besplatne pravne pomoći održat će se 24.11.2020. godine u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije, Park hrvatske mladeži 2, u trajanju od 10 do 14h.

Odgovori

Dokumenti