PREDAVANJE ZAKLADE ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva organizira predstavljanje slijedećih otvorenih natječaja:
1. Natječaj za prijavu prijedloga projekata udruga usmjerenim podršci obitelji te promicanju i zaštiti prava djece;
2. Natječaj za prijavu projekata udruga u području rehabilitacije, tretmana i resocijalizacije ovisnika.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 20.07.2015. godine u prostorijama Gradske vijećnice Zlatar, na adresi Park hrvatske mladeži 2, s početkom u 13.00 sati. Predviđeno trajanje prezentacije je 1,5 h.

Sudjelovanje za predstavljanje natječaja možete prijaviti kako piše u prilogu:

Poziv na prezentaciju natječaja_Zlatar

Predstavljanje natječaja_Zlatar

Odgovori

Dokumenti