PREGLED 2018.

Poštovane građanke i građani,

na kraju ove 2018. zahvaljujemo svim građankama i građanima Grada Zlatara koji su svojim aktivnostima pridonijeli realizaciji brojnih projekata usmjerenih u razvoj našeg grada. Željeli bismo se ukratko osvrnuti na uspjehe koje smo postigli u toku godine. Rezultat je to rada cijele gradske uprave, Gradskog vijeća te svih ustanova i udruga na području Grada Zlatara, naravno i uz pomoć Krapinsko – zagorske županije, Vlade Republike Hrvatske i drugih institucija.

Planova je puno, projekti su pripremljeni i vjerujemo da ćemo zajedno ostvariti planirano u 2019. godini.

Želimo Vam puno uspjeha, zdravlja i zadovoljstva u novoj 2019. godini!!!

Pregled 2018:

 • prvi puta Zlatar ocjenjen najvišom ocjenom za transparentnost proračuna temeljem analize IJF,
 • pokrenut postupak uvođenja E – sjednica u Gradskom vijeću,
 • pojačano komunalno održavanje nerazvrstanih cesta,
 • asfaltiranje 1 nerazvrstane ceste iz EU sredstava i 6 iz sredstava gradskog proračuna,
 • sanirana 3 mosta u Borkovcu, Ratkovcu i Ladislavcu,
 • započeto projektiranje mosta prema Bajzekima,
 • izgrađene 4 vodovodne mreže,
 • potpisan ugovor o poboljšanju vodno – komunalne infrastrukture Aglomeracija Zlatar,
 • izrađeni projekti uređenja sva 4 groblja,
 • promijenjeno krovište na mrtvačnici na groblju Zlatar,
 • mrtvačnica na groblju u Martinščini priključena na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje,
 • postavljen zdenac s tekućom vodom na groblju u Martinščini,
 • saniran zdenac u Donjoj Batini,
 • prvi puta provedena sustavna deratizacija na području Grada,
 • odobren projekt izrade Strategije razvoja poljoprivrede, započeta izrada,
 • izrađen projekt rekonstrukcije i dogradnje sustava javne rasvjete,
 • odobren projekt za provedbu informativno – izobraznih aktivnosti o gospodarenju otpadom,
 • započeto projektiranje reciklažnog dvorišta,
 • odobren projekt za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpadom,
 • izrađena projektna dokumentacija za izgradnju širokopojasnog interneta,
 • odobrena sredstva za uvođenje javne WiFi mreže,
 • izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta „Vinogradska“,
 • izrađena projektna dokumentacija za izgradnju fitness/street workout,
 • izrađena projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg igrališta u Belcu,
 • nastavak uređenja Parka hrvatske mladeži,
 • dobivena sredstva za uređenje dječjeg igrališta u Parku hrvatske mladeži,
 • suradnja s HZJZ na projektu „Živjeti zdravo“ temeljem kojeg su osigurana sredstva za uređenje dijela dječjeg igrališta u Parku hrvatske mladeži,
 • u suradnji sa ŽUC KZŽ sanirana županijska cesta preko Metzgarice prema Donjoj Batini i bankine na županijskoj cesti u Martinščini,
 • postavljena nova prometna regulacija u centru Zlatara, označena parkirališna mjesta,
 • u suradnji s građanima postavljen oglasni stup na Trgu slobode,
 • izrađena projektna dokumentacija za energetsku obnovu upravne zgrade,
 • uređen sanitarni čvor u upravnoj zgradi,
 • izrađen projekt uređenja parkirališta kod suda,
 • započeto projektiranje uređenja parkirališta kod upravne zgrade,
 • nastavak uređenja Sokolane,
 • pristupljeno projektu Kreativni gradovi Hrvatske,
 • suradnja na projektu „MIPOS“ Grada Zaboka,
 • suradnja na projektu „Zaželi danas za sretnije i bolje sutra” udruge Kućna pomoć,
 • uključivanje u više humanitarnih akcija,
 • nagrađeni sportski uspjesi,
 • povećana sredstva za rad udruga,
 • povećana sredstva za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava,
 • sufinancirana kupnja vatrogasnih vozila za DVD Zlatar i DVD Belec,
 • povećane naknade za novorođenu djecu,
 • povećan broj i visina stipendija,
 • povećani iznosi sufinanciranja prijevoza osnovnoškolaca i srednjoškolaca,
 • uvedena škola plivanja za učenike trećih razreda,
 • sufinancirana nabava udžbenika za osnovnoškolce i srednjoškolce,
 • povećana visina i prihodovni cenzus za „božićnice“ za umirovljenike,
 • odobren projekt rekonstrukcije i dogradnje Dječjeg vrtića i jaslica Uzdanica.

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/zlatar/public_html/wp-content/themes/betheme/includes/content-single.php on line 259
Grad Zlatar

Comments are closed.

Dokumenti