Što je "Na dlanu"?

"Na dlanu" je usluga koja omogućuje građanima Grada Zlatara jednostavnu prijavu i pregled komunalnih nepravilnosti i problema na administrativnom području Grada te dobivanje povratnih informacija od Grada o rješavanju problema.

Što se može prijavljivati putem usluge?

Usluga je namijenjena isključivo za prijavu komunalnih problema i nepravilnosti iz djelokruga komunalnih djelatnosti:

• Javne površine
• Javna rasvjeta
• Kanalizacija i odvodnja
• Ceste i putevi
• Prirodne nepogode
• Zapušteno zemljište
• Divlji deponij
• Uklanjanje snijega i leda
• Nezbrinuta životinja
• Ostalo

Što se ne može prijavljivati putem usluge?

Usluga nije namijenjena rješavanju svih problema građana, već za održavanje i povećanje kvalitete korištenja javnih gradskih površina, infrastrukture...

Nije namijenjena prijavljivanju problema koji nisu iz komunalnog djelokruga poput:

• Problematično ponašanje pojedinaca
• Nesporazumi sa susjedima ili skupinom ljudi
• Hitne intervencije (npr. poplava u kući)
• Žalbe na rad tijela javne uprave
• Konzumiranje droga, javna opijanja, nasilje nad životinjama...
Nadležna tijela (policija, hitna medicinska služba, vatrogasci i sl.) imaju izravne linije na koje im se uvijek možete obratiti.

Kako prijaviti problem?

Problem možete prijaviti u nekoliko laganih koraka:

1. Putem linka na sustav na web stranici.
2. Na stranici za podnošenje nove prijave upišite tražene podatke. Lokaciju dodajte putem uključenog GPS-a na mobilnom uređaju (kliknite na gumb ) ili ručno odaberite točku lokacije na karti, automatski će se upisati adresa lokacije.
3. Ukratko opišite problem.
4. Priložite fotografiju.
5. Kliknite na „Podnesi“ i pričekajte da sustav zaprimi vašu prijavu.

Kako se prijavljeni problemi rješavaju?

Prijavljene probleme obrađuju stručne službe Grada Zlatara i rješavaju ih u najkraćem mogućem roku ili prosljeđuju naloge za izvedbu radova vanjskim službama.

Tko može vidjeti i koristiti moje podatke?

Ako prijavite problem i upišete svoje podatke, oni nisu vidljivi građanima već isključivo administratorima sustava te su zaštićeni.

Prijavite problem:

https://arcg.is/1rLDLD
Dokumenti