Prijave nastale štete zbog vremenske nepogode 11.11.2013.

Obavještavaju se građani da mogu nastale štete zbog vremenske nepogode 11.11.2013. prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Grada Zlatara zaključno s 15.11.2013.

Za štete na građevinskom objektima preporučujemo dostaviti troškovnik radova za dovođenje građevine u stanje prije nepogode.

Za štetu veću od 200 000,00 kn prilaže se foto dokumentacija oštećene građevine.

Obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje:

Obrazac EN_P

EN-1

EN-2

EN-3

EN-4

EN-6

EN-7

Odgovori

Dokumenti